Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czytaj więcej o cookie.

AGEKAN - Sekcja Karate

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Archiwum artykułów AGE-KAN

Regulamin nadawania stopni mistrzowskich karate Dan

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czytaj więcej o cookie.

                                             R E G UL A M I N


                    nadawania   stopni  mistrzowskich  karate  Dan
 

 1. Stopnie mistrzowskie karate Dan nadaje Komisja Egzaminacyjna Dan.   

 2. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej jest osoba legitymująca się najwyższym stopniem  

     Mistrzowskim karate.

3. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej decyduje o jej składzie.

4. Warunki przystępowania do egzaminu i wymagania egzaminacyjne na poszczególne stopnie    

    mistrzowskie Dan, są ogłoszone na stronie internetowej Komisji Egzaminacyjnej.

5. Obowiązujące minimalne przedziały czasowe pomiędzy stopniami Dan:

       1 Dan – minimum 1 rok od uzyskania stopnia 1 kyu,

       2 Dan – minimum 2 lata od uzyskania stopnia 1 Dan,

       3 Dan – minimum 3 lata od uzyskania stopnia 2 Dan,

       4 Dan – minimum 4 lata od uzyskania stopnia 3 Dan,

       5 Dan – minimum 5 lat od uzyskania stopnia   4 Dan,

       6 Dan -  minimum 6 lat od uzyskania stopnia  5 Dan,

       7 Dan – minimum 7 lat od uzyskania stopnia   6 Dan,

       8 Dan – minimum 8 lat od uzyskania stopnia   7 Dan,

       9 Dan – minimum 9 lat od uzyskania stopnia   8 Dan,

 a) Limity czasowe pomiędzy stopniami 1 – 5 Dan, mogą być skrócone, jeśli czas jaki upłynął od uzyskania stopnia 1 Dan jest równy, lub dłuższy od sumy wymaganych lat oczekiwania na stopień , o który ubiega się kandydat ( taka sytuacja ma miejsce, gdy dana osoba przez dłuższy okres nie przystępowała do egzaminów na kolejne stopnie Dan ). Niemniej, kiedy dotyczy to kilku stopni,     to pomiędzy egzaminami na kolejne stopnie wymagane są następujące limity czasowe:

 
         2 Dan – można przystąpić do egzaminu w najbliższym terminie,

         3 Dan – 1 rok po uzyskaniu stopnia 2 Dan,

         4 Dan -  2 lata od uzyskania stopnia 3 Dan,

         5 Dan – 3 lata od uzyskania stopnia 4 Dan.

 
Zdawanie egzaminów z zachowaniem wyżej podanych skróconych limitów czasowych będzie możliwe  tylko do roku 2020.

b) Limit czasowy pomiędzy stopniami 6 – 10 Dan, może być skrócony o 50% obowiązującego czasu oczekiwania tylko 1 raz.

c) Wszystkie przypadki skrócenia limitów czasowych  komisja rozpatruje indywidualnie.

6. Wymagania od kandydatów  ubiegających się o stopnie mistrzowski Dan

a) Dokumenty ( należy przesłać na  podany adres Komisji Egzaminacyjnej )

  - pisemne zgłoszenie o chęci przystąpienia do egzaminu,

  - pisemna zgoda klubu macierzystego,                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  - złożenie ( według obowiązującego wzoru ) CV z uwzględnieniem działalności w środowisku  karate,                                                               

  - przedstawienie oryginału, lub kserokopii certyfikatu potwierdzającego aktualny stopień Dan

b) Przedstawienie w terminie 3 miesięcy przed datą egzaminu pracy pisemnej na temat zadany,  lub           zaproponowany przez siebie i zatwierdzony  przez Komisję.

c) Udział w co najmniej 50% zgrupowań  organizowanych przez Komisję - w okresie obejmującym czas oczekiwania na stopień do którego kandydat aspiruje.

7. W spawach nieujętych niniejszym regulaminem można zwracać się do Komisji Egzaminacyjnej

    drogą pisemną.

8. Regulamin obowiązuje z dniem jego ogłoszenia

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Dan

                                                                                   …………………………….

 

    Adres Komisji:

-poczta;                                                                   
- email;
 -tel.